История на Пиатра Олт

Най-старите свидетелства за човешко присъствие в района на днешния град са от епохата на Неолита. Запазените днес останки от крепостта Acidava говорят създаден строителна традиция у местното население от племето на даките.
През I в. пр. Хр. районът на Пиатра Олт попада в пределите на Римската империя. Сред останките от крепостта Acidava има свидетелства за възстановяването й от римляните.
От Средновековието датират първите писмени свидетелства за съществуването на селата, които днес влизат в състава на град Пиатра Олт. Градът е съставен от няколко села.
Свидетелства за съществуването на първото селище Bistrița Nouă има от 1835 г. Името на селото идва името на от манастира Bistrița. Земята, върху която е разположено селото е била собственост на манастира. През различни периоди селото също се е наричало още Fleștenoagele или Fleșcinogele.
Второто селище Criva, известно още като Criva de Jos, е създадено на 26 май 1630 г. като част от имота на местен болярин.
Третото селище – Enosești, известно още като Ienușești, Ienoșești, е официално сформирано на 31 март 1864 г. като независима комуна. Първите известия за селото са от 1814 г.
Четвъртото селище, което дава и името на днешния град е Пиатра. Селището става известно на 14 април 1529 г., като мястото, където умира важен болярин. На 15 май 1592 г. Ștefan Surdu voievod, владетел над Влахия по това време, потвърждава, че Пиатра и няколко села около нея са собственост на jupânița Neacsa si fiului ei Mihail (местен болярин). Част от селото се появяват в историческите извори и като Piatra de Jos и Piatra de Sus.
Пиатра Олт официално е обявен за град през 1989 г.
Днес Пиатра Олт е част от окръг Олт, намиращ се в югозападната част на Румъния, с административен център град Слатина.  

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu