Контакти

Народно читалище „Развитие-1869“

гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 28
Тел.:+359 878 662 890
email:chitalishte_rasvitie@mail.bg

Община Пиатра Олт“

гр. Пиатра Олт, Румъния, 2 Florilor Str.
Тел.:+40 0249417003 +40 0249417003
email:primariapiatraolt@yahoo.com

Връзки:

http://chitalishte-vratza.com

http://primariapiatraolt.ro

За въпроси

Google Maps Generator by embedgooglemap.net

Google Maps Generator by embedgooglemap.net

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu