Куртпашова кула

Куртпашовата кула е фортификационно средновековно съоръжение, по подобие на кулите донжон, която се е използвала като укрепено жилище на местен феодал. 

Contact

 • гр. Враца

Opening hours

 • понеделник
  8:00 am - 5:00 pm
 • вторник
  8:00 am - 5:00 pm
 • сряда
  8:00 am - 5:00 pm
 • четвъртък
  8:00 am - 5:00 pm
 • петък
  8:00 am - 5:00 pm
 • събота
  Closed
 • неделя
  Closed

Gallery

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu