Istoria orașului Piatra Olt

Cele mai vechi dovezi pentru prezența umană în zona orașului în zilele de astăzi datează din epoca Neolitică. Rămășițele cetății Acidava păstrate până astăzi vorbesc despre o tradiție de în domeniul construcțiilor existentă în rândul populației locale a tribului dac.
În secolul I î.Hr. regiunea Piatra Olt se încadrează în teritoriul Imperiului Roman. Printre rămășițele cetății Acidava există dovezi despre restaurarea sa de către romanii.
Din Evul Mediu datează primele dovezi scrise despre existența satelor, care astăzi fac parte din orașul Piatra Olt. Orașul este format din mai multe sate.
Dovezi despre existența primei așezări Bistrița Nouă există din anul 1835. Numele satului provine de la numele mănăstirii Bistrița. Terenul pe care se află satul era deținut de mănăstirea. În diferitele perioade, satul a mai fost denumit și Fleștenoagele sau Fleșcinogele.
A doua așezare Criva, cunoscută și sub numele de Criva de Jos, a fost înființată la 26 mai 1630 ca parte a proprietății unui boier local.
A treia așezare – Enosești, cunoscută și sub numele de Ienușești, Ienoșești, a fost formată formal la 31 martie 1864 ca comună independentă. Primele vești despre sat datează din anul 1814.
A patra așezare care dă numele orașului de astăzi este Piatra. Așezarea a devenit cunoscută la 14 aprilie 1529, fiind locul unde a murit un boier important. La 15 mai 1592, Surtefan Surdu voievod, conducător al Valahiei, a confirmat că Piatra și mai multe sate din jurul său sunt proprietate jupâniței Neacsa și fiului ei Mihail (boier local). O parte a satului apare și în surse istorice și sub denumirea de Piatra de Jos și Piatra de Sus. V.
Piatra Olt a fost declarată oficial oraș în anul 1989.
Astăzi Piatra Olt face parte din județul Olt, situat în Sud-Vestul României, cu centrul administrativ Slatina.

"Proiectul “Culture Green” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria".
Valoarea cofinanțării FEDR: 1 256 574.43 Euro.

"Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site".
www.interregrobg.eu