Комплекс „Вестителят“

Комплекс „Вестителят“ се намира в подножието на Врачанският Балкан. Комплексът включва Туристически дом, известен повече като „Хижата“, както и паметникът на Вестителя на Свободата. До „Хижата“ се достига изкачвайки 463 каменни стъпала започващи от центъра на Враца. Строежът на Туристическия дом е завършен през 1926 г. с доброволния труд на врачани. В непосредствена близост до „Хижата“ се намира паметникът на Вестителя на свободата. Всяка неделя от паметника се носят звуците на бойна тръба, която пресъздава сигнала на руския войник, казака Петлак, възвестил на 9 ноември 1877 г. Освобождението на гр. Враца.

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu