Регионален исторически музей

Регионалният исторически музей във Враца е създаден 1953 г. Сградата на музея се намира в централната част на града. РИМ Враца е включен в Стоте национални туристически обекта. Сградата е сред малкото в България, която е специално проектирана и изградена за музей.
В музея можете да видите експозиции за тракийското присъствие в Северозападна България , както и Рогозенското съкровище и находки от Могиланската могила.
Музеят представя и тематични експозиции като:
• „Враца и регионът през Първото и Второто българско царство“,
• „Враца през Възраждането“ – участието в първите бунтове от църковната борба,
• „Ботев и неговата чета“,
• Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“.

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu