Notices

Регионален исторически музей

Регионалният исторически музей във Враца е създаден 1953 г. Сградата на музея се намира в централната част на града. РИМ Враца е включен в Стоте национални туристически обекта. Сградата е сред малкото в България, която е специално проектирана и изградена за музей.
В музея можете да видите експозиции за тракийското присъствие в Северозападна България , както и Рогозенското съкровище и находки от Могиланската могила.
Музеят представя и тематични експозиции като:
• „Враца и регионът през Първото и Второто българско царство“,
• „Враца през Възраждането“ – участието в първите бунтове от църковната борба,
• „Ботев и неговата чета“,
• Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“.

Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“

Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“ към Регионалния исторически музей – Враца е архитектурно-етнографска музейна експозиция, създадена в периода от 1972 и 1987 година. Комплексът включва три възрожденски къщи и училище „Възнесение“, намиращи се в непосредствена близост до православния храм-паметник „Свети Софроний епископ Врачански“. Етнографско-възрожденския комплекс се намира в центъра на град Враца.
Етнографският комплекс представя събрани в едно традиционния бит, занаятите и културата на населението от Врачански регион във времето от края на 19 до средата на 20 век, а в църквата „Свети Софроний епископ Врачански“ има ценна сбирка от икони, включително такива, рисувани от Захари Зограф и Димитър Зограф, както и от майсторите от Дебърската школа.
В къщата на Димитраки Хаджитошев, един от най-заможните за времето си врачани, е представен интериорът на богата градска къща от 19 век, а в къщата на Григория Найденов е поместена експозиция „Светът на детето“ от края на 19 и началото на 20 век. В къщата на Иван Замбин са представени характерните за този край занаяти – златарство, лозарство и винарство и бубарство и копринарство. Под сайванта на двора в същата къща са поставени селскостопански оръдия на труда от 18-19 век, а в съседна пристройка са представени традиционни транспортни средства, произвеждани във Враца.
В изложбените зали на училището са представени традиционно облекло и елементи от бита, както и музикални инструменти.

Комплекс „Вестителят“

Комплекс „Вестителят“ се намира в подножието на Врачанският Балкан. Комплексът включва Туристически дом, известен повече като „Хижата“, както и паметникът на Вестителя на Свободата. До „Хижата“ се достига изкачвайки 463 каменни стъпала започващи от центъра на Враца. Строежът на Туристическия дом е завършен през 1926 г. с доброволния труд на врачани. В непосредствена близост до „Хижата“ се намира паметникът на Вестителя на свободата. Всяка неделя от паметника се носят звуците на бойна тръба, която пресъздава сигнала на руския войник, казака Петлак, възвестил на 9 ноември 1877 г. Освобождението на гр. Враца.

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu